Skip to content

คาสิโนออนไลน์ พนันออนไลน์ มือถือเล่นง่ายได้เงินจริง

@GTRBET99

วิธีการฝาก/ถอนเงิน

วิธีการฝาก/ถอนเงิน 1
  • เลือกเมนู ฝาก/ถอน ที่แถบเมนูด้านล่าง จะปรากฏหน้าต่างสำหรับการแจ้งฝาก/ถอนเงิน
วิธีการฝาก/ถอนเงิน 2
  • เลือกหัวข้อ การฝากเงิน และกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน และกดปุ่ม ทำการฝาก ด้านล่างสุด
วิธีการฝาก/ถอนเงิน 3
วิธีการฝาก/ถอนเงิน 4
  • เลือกเมนู ฝาก/ถอน ที่แถบเมนูด้านล่าง จะปรากฏหน้าต่างสำหรับการแจ้งฝาก/ถอนเงิน
วิธีการฝาก/ถอนเงิน 5
  • กดเลือกเมนู การถอนเงิน ด้านข้างเมนูการฝากเงิน
วิธีการฝาก/ถอนเงิน 6
  • กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน และกดปุ่ม ทำการถอน ด้านล่างสุด
วิธีการฝาก/ถอนเงิน 7